شماره های تماس ما ۰۹۲۲۰۳۵۲۹۸۷۱ ۰۹۲۱۱۸۵۵۴۰۲ واتسپ، تلگرام

کانولای هاروست چربی​

کانولا هاروست چربی super luer lock

طرح : شش سوراخ – 6port harvester

برند : Notrox

نوع : super luer lock

اتصال : سرنگ

 • سایز ها :
 • 15cm-2.5mm
 • 15cm-3mm
 • 20cm-3mm
 • 20cm-3.5mm
 • 25cm-3mm
 • 25cm-3.5mm

موجود در تمامی سایز های اصلی و مناسب هاروست از  :

 • غبغب و گردن
 • شکم و پهلو
 • ران و کمر

نقاط قوت :

 • قیمت بصرفه و اقتصادی
 • کیفیت بالا و قابل توجه
 • اتصال پیچی به سرنگ

گارانتی : 5 ساله

تومان
SHARE

کانولا هاروست چربی super luer lock

طرح : 3 سوراخ متوالی – 3port harvester

برند : Notrox

نوع : super luer lock

اتصال : سرنگ

 • سایز ها :
 • 15cm-2.5mm
 • 15cm-3mm
 • 20cm-3mm
 • 20cm-3.5mm
 • 25cm-3mm
 • 25cm-3.5mm

موجود در تمامی سایز های اصلی و مناسب هاروست از  :

 • غبغب و گردن
 • شکم و پهلو
 • ران و کمر

نقاط قوت :

 • قیمت بصرفه و اقتصادی
 • کیفیت بالا و قابل توجه
 • اتصال پیچی به سرنگ

گارانتی : 5 ساله

تومان
SHARE

کانولا هاروست چربی super luer lock

طرح : 3 سوراخ  – 3hole diagonal

برند : Notrox

نوع : super luer lock

اتصال : سرنگ

 • سایز ها :
 • 15cm-2.5mm
 • 15cm-3mm
 • 20cm-3mm
 • 20cm-3.5mm
 • 25cm-3mm
 • 25cm-3.5mm

موجود در تمامی سایز های اصلی و مناسب هاروست از  :

 • غبغب و گردن
 • شکم و پهلو
 • ران و کمر

نقاط قوت :

 • قیمت بصرفه و اقتصادی
 • کیفیت بالا و قابل توجه
 • اتصال پیچی به سرنگ

گارانتی : 5 ساله

تومان
SHARE

کانولا هاروست چربی super luer lock طرح : 3 سوراخ  – double mercedes برند : Notrox نوع : super luer lock اتصال : سرنگ سایز ها : 15cm-2.5mm 15cm-3mm 20cm-3mm 20cm-3.5mm 25cm-3mm 25cm-3.5mm موجود در تمامی سایز های اصلی و مناسب هاروست از  : غبغب و گردن شکم و پهلو ران و کمر نقاط قوت […]

تومان
SHARE

کانولا هاروست چربی super luer lock

طرح : تک سوراخ – cobra type

برند : Notrox

نوع : super luer lock

اتصال : سرنگ

 • سایز ها :
 • 15cm-2.5mm
 • 15cm-3mm
 • 20cm-3mm
 • 20cm-3.5mm
 • 25cm-3mm
 • 25cm-3.5mm

موجود در تمامی سایز های اصلی و مناسب هاروست از  :

 • غبغب و گردن
 • شکم و پهلو
 • ران و کمر

نقاط قوت :

 • قیمت بصرفه و اقتصادی
 • کیفیت بالا و قابل توجه
 • اتصال پیچی به سرنگ

گارانتی : 5 ساله

تومان
SHARE

فرم سفارش